NH000 Rastavljač KE 125A, priključak dole, širina 53mm; sabernički sistem 60mm

27,68