NH 00 Rastavljač KE 3pol, 160A, priključak dole, Šraf uključujući elektronski nadzor,sabernički sistem 60mm

77,44