NH 00 Rastavljač KE 3pol, 160A, priključak dole, Šraf, sabernički sistem 60mm

25,73