NH 2 Rastavljač KE 3pol., 400A, priključak dole, sabernički sistem 60mm

97,21