NH 00 Rastavljač KE 3pol, 160A, Abgang oben, Šraf uključujući elektronski nadzor, sabernički sistem 60mm

77,44