NH 1 Rastavljač KE 3pol., 250A, priključak dole, 100mm Sistem

81,12