NH 2 Rastavljač KE 3pol., 400A, priključak dole 100mm Sistem

99,71