NH 00 Rastavljač KE 3pol, 160A, priključak gore, Šraf uključujući RJ10-elektronski nadzor, sabernički sistem 60mm

0,00