NH000 Rastavljač KE 125A, priključak gore, širina 53mm, sabernički sistem 60mm

27,68