NH 3 Rastavljač KE 3pol., 630A, priključak gore,sabernički sistem 60mm

115,95