NH 2 Rastavljač KE 3pol., 400A, priključak gore, sabernički sistem 60mm

96,56