NH 1 RastavljačKE 3pol., 250A, priključak gore,sabernički sistem 60mm

81,12