NH 000 Rastavljač KE 3pol., 160A, širina 90mm, duga izvršenje, montaža ploča

16,78