NH 00 Rastavljač KE 3pol, 160A, priključak gore, konekcione stezaljke, sabernički sistem 60mm

26,31